รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
32 หมู่ 9   ตำบลเขาย่า  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 93190
เบอร์โทรศัพท์ 074689082 เบอร์แฟกส์ 074689082
Email : Com.Sribanphot@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :