คณะผู้บริหาร

นายจักรพงษ์ ทองประดับ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา