ภาพกิจกรรม
สารประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 2 ปี 2564
ผู้บริหารและคณะครูร่วมทอดกฐิน
กลุุ่มสาระภาษาไทยอบรม PISA
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
พระมหาธีรราชเจ้าฯ
พิธีมอบหนังสือพระราชทานฯ
ประชุมผู้ปกครองแก้ปัญหาเวลาเรียน
การแข่งขันกีฬาชายหาด Songhkla sports festival 2021
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนธันวาคม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมวางหรีดและสวดพระอภิธรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 2
ผู้อำนวยการย้ายดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการจักรพงษ์ ทองประดับ
สวัสดีเยี่ยมเยือนเครือข่ายศรีบรรพต
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2564,11:35   อ่าน 779 ครั้ง