ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุกูล ชุมทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 เมษายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายจักพงษ์ ทองประดับ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :