กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพิชิตชัย สุขเอก
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายปวรุตม์ อินทร์แก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2